Ceník služeb

Úvod / Ceník služeb

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění dle zákona o zdravotních službách 372/ 2011Sb. § 45 odst. (2)

Ceník je platný od 1. 10. 2022.

 

1. Lékařská prohlídka v osobním zájmu za účelem vystavení/prodloužení:
– Řidičského průkazu, průkazu sportovce, zbrojního průkazu na žádost pacienta
500,-/400,-
2. Lékařská prohlídka na žádost pacienta za účelem vystavení/prodloužení:
– zdravotního průkazu (potravinářského průkazu)
400,-/300,-
3. Pracovnělékařská prohlídka uchazeče o zaměstnání na žádost zaměstnavatele (vstupní): Pouze do zaměstnání bez rizikových faktorů a bez rizik ohrožení zdraví (kategorie práce 1)
1200,-
4. Pracovnělékařská prohlídka zaměstnance na žádost zaměstnavatele (periodická, mimořádná): Pouze do zaměstnání bez rizikových faktorů a bez rizik ohrožení zdraví 700,-
5. Administrativní výkon v osobním zájmu á 15 min.: 200,-
6. Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta do 10ti dnů /na počkání: 400,-/800,-
7. Vyhotovení kopie zdravotní dokumentace: 38,-/1 minutu práce + 2,-/1 stránku
8. Oznámení úrazu pro pojišťovnu: 500,-/20 minut práce + 38,- za každou 1 minutu
9. Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v případě PRACOVNÍHO úrazu:
(v ostatních případech, tj. u NEPRACOVNÍCH úrazů, toto neprovádíme, je nutné se obrátit na příslušeného znalce)
500,-/20 minut práce + 38,- za každou 1 minutu
10. Žádost o životní pojistku, hypotéku, apod.: 500,-/20 minut práce + 38,- za každou 1 minutu
 11. Žádost o umístnění do ústavu soc. péče (domov důchodců, dům s PS apod.…): 300,- 
 12. Výpis cizojazyčného dotazníku: 1500,- 
 13. Prohlídka mimo ordinační hodiny na žádost pacienta v neindikovaných případech: Dle cenové kalkulace min. sazby (38,-/1 min.) 
 14. Konzultace zdravotního nálezu neregistrovaného pacienta na jeho žádost: Dle cenové kalkulace min. sazby (38,-/1 min.) 
 15. Interní předoperační vyšetření před placenými zákroky (vyšetření + EKG, nezahrnuje laboratorní vyšetření krve, ani případné další nutná vyšetření): 1200,- 
 16. Vyšetření krve na vlastní žádost (krevní skupina, HIV, protilátky po Covidu) NEPROVÁDÍME 
 17. Vyšetření stolice na OK (prevence rakoviny tlustého střeva) na žádost pacienta: 400,- 
18. Aplikace očkování, nehrazeného ze zdravotního pojištění, na žádost pacienta: 250,- 
19. Aplikace injekce na žádost pacienta: 250,-/1 injekce